نوار قلب

نوار قلب در طب کار:

هدف از گرفتن نوار قلب در شاغلین:

1- تشخیص زودرس بیماریهای قلبی در افراد دارای فاکتور خطر این بیماریها

2- تشخیص اختلالات قلبی بدون علامت که ممکن است منجر به علامتدار شدن و اختلال هوشیاری در شاغلین دارای وظیفه حساس از نظر ایمنی شود.

3- تشخیص زودرس اختلالات قلبی در افرادی که با عوامل زیان آور قلبی مواجهه دارند.

برای تست نوار قلب آمادگی خاصی لازم نیست ولی بهتر است قبل از تست چند دقیقه استراحت داشته باشید.