معاینات بدو استخدام

 اهداف معاینات بدو استخدام :

۱- ارزیابی سلامت عمومی

۲- ارزیابی تناسب جسمی وروانی با شغل مورد نظر در راستای اجرای ماده 92 قانون کار

۳- حفظ سلامت همکاران فرد شاغل در محیط کار

۴- بهبود وارتقا کیفیت محصول تولیدی و یا خدمات فرد شاغل

۵- ثبت معاینات وآزمایشات بدو استخدام به عنوان پایه ی معاینات دوره ای بعدی برای مقایسه در موارد لزوم ویا استفاده در مراجع قانونی

۶- ثبت بیماری ها واختلالاتی که در آینده ممکن است برای ادعای از کار افتادگی یا خسارت مورد استفاده قرار بگیرد.

 

مدارک مورد نیاز برای معاینات بدو استخدام:

۱- کارت ملی یا شناسنامه عکس دار( برای اتباع خارجه گذرنامه یا کارت اقامت)

۲- کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان

۳- یک قطعه عکس 4 در 3

۴- معرفینامه از محل کار با ذکر عنوان شغلی و وظیفه محوله

برای آزمایش خون بایستی 10 تا 12 ساعت ناشتا باشید.